054-217101

นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ชนะเลิศการประกวด “สะเปาการฝีมือ” ประจำปี 2566

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 27 พฤศจิกายน 2566 17:48:14

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ทีมนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลศชมเชยจากการประกวด“สะเปาการฝีมือ” โดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มอบหมายให้คณะครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในงาน “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2566 จัดโดยเทศบาลนครลำปาง ณ สวนสาธารณะภิรมย์ธาร