054-217101

นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรม Work Shop สอนอาชีพ ในงาน “ป๋าเวณียี่เป็ง ละกอนลำปาง”

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 27 พฤศจิกายน 2566 17:49:50

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมงาน “ป๋าเวณียี่เป็ง ละกอนลำปาง” โดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มอบหมายให้ นายจาตุรนต์ บริจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Work Shop สอนอาชีพ ได้แก่ การทำกระทง, หล่อผางประทีป, ประดิษฐ์โคม และประดิษฐ์ตุงเมือง เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีล้านนาจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีประชาชนให้ความสนใจเรียนอาชีพเป็นจำนวนมาก ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง