054-217101

ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบโควตาภายนอก

ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ 15 มกราคม 2567 11:15:06

ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบโควตาภายนอก

( กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 )

- การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร คลิกที่นี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

1. คู่มือการใช้งานระบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 


2. คลิกเพื่อชำระเงิน