054-217101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาสีภายใน) ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 30 มกราคม 2567 13:55:06

วันที่ 27 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาสีภายใน) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานลั่นฆ้องเปิดงาน นางสาวอภิวันท์ จักรคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รู้จักกติกาการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมมีการเดินขบวนพาเหรดจากโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ไปยังวิทยาลัยฯ มีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน การประกวดขบวนพาเหรด, เชียร์รีดเดอร์แสดงเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ, ประกวดกองเชียร์ฯลฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง