054-217101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนจบการศึกษา

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 01 กุมภาพันธ์ 2567 13:51:46

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปี 2566 โดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา มีครูเรืองฤทธิ์ นภาคณากร หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน กล่าวรายงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเข้าสู่ตลาดแรงงานสายอาชีพ มีการบรรยายจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง, การบรรยายจาก บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ เรื่อง การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน และเตรียมพร้อมก่อนจบ และ การประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานจาก บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง