054-217101

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และครูผู้สอนลูกเสือ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ (พ.ส.น.

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2567 16:22:57

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้ารับรางวัลผู้บริหารดีเด่น พร้อมด้วย ครูคมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566 จากนายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ จังหวัดลำปาง มีผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง