054-217101

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภท : ประกาศประกวดราคา

ประกาศ 08 มีนาคม 2567 12:05:09

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ชุดปฏิบัติการกราฟิกและการพัฒนาโปรแกรม AR
- ประปรุงอาคารโรงแรม