054-217101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ 2 เมษายน 2567

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 02 เมษายน 2567 13:37:44

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายจาตุรนต์ บริจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและรอบบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง