054-217101

ประกาศ กำหนดปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประเภท : ข่าวประกาศ

ประกาศ 17 เมษายน 2567 11:00:49