054-217101

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา

ประเภท : ข่าวรับสมัครบุคลากร

ประกาศ 18 เมษายน 2567 12:26:09