054-217101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 19 เมษายน 2567 13:56:27

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โอกาสนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบศาสนสถาน ณ วัดเกาะวาลุการาม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง