อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรม
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 274 ครั้ง
 ประกาศ : 15 สิงหาคม 2562 14:37:22    
13 ส.ค. 62 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร นำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมและรู้ทันโทษพิษภัยยาเสพติด (No Drugs and Self Defense for Gen R) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะการป้องกันตัวโดยใช้ศิลปะมวยไทย ได้ออกกำลังกาย ห่างไกลจากอาชญากรรมและโทษพิษภัยยาเสพติดโดยมี ผศ.ศักดิ์ชัย ไชยจักร หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์มวยไทย และคณะ จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เป็นวิทยากร ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง