แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 595 ครั้ง
 ประกาศ : 15 สิงหาคม 2562 15:41:29    
14 ส.ค. 62 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่น.ส.เนตรนภา วรจักร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมีครูชาวจีน สอนภาษาจีนประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นผู้ควบคุม ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร