สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอจัดแสดงผลงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 306 ครั้ง
 ประกาศ : 16 สิงหาคม 2562 12:42:26    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้มอบหมายให้ครู และนักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ นำโดยครูณัฐกาญจน์ ถาวรรัตน์ หัวหน้าสาขา ร่วมงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยได้แสดงผลงานจากการจัดการเรียนการสอน ในนิทรรศการ “พัสตราภรณ์ จากดอยสูง” แสดงผลงาน ชุดรองจานโต๊ะเสวยถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 9 – 15 ส.ค. 62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และร่วมจัดแสดงผลงานตัดเย็บชุดผ้าทอของจังหวัดลำปาง ในงาน FASHION SHOW : ภูษาศิลป์ ถิ่นล้านนา สืบสานตำนานผ้าล้านนา บนผืนผ้าท้องถิ่น เดินแบบโดย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางแบบกิตติมศักดิ์ เมื่อ 10 ส.ค. 62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ซึ่งการจัดแสดงผลงานทั้งสองแห่งนี้ได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงาน และประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เป็นการเผยแพร่ผลงานจากการเรียนสายอาชีพที่สามารถพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีทักษะอาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล