วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 754 ครั้ง
 ประกาศ : 26 กันยายน 2562 10:49:54    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ ครูพิเศษสอน วิชาการออกแบบ 1 อัตรา, วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 อัตรา, วิชาคหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา, วิชาอาหารและโภชนาการ 1 อัตรา, วิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และวิชาภาษาไทย 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ดูรายละเอียดได้ที่ www.lampangvc.ac.th และยื่นใบสมัครที่ห้องบุคลากรตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5421-7101, 0-5422-8024