พิธีสืบชะตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 538 ครั้ง
 ประกาศ : 30 กันยายน 2562 16:51:43    
 30 ก.ย. 62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำโดยนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการ จัดพิธีสืบชะตา และพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีล้านนาให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งในปี 2562 มีข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการจำนวน 8 คน คือ ครูรจนา เฉลิมชัย, ครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์, ครูกิติยา สันคม, ครูปารย์รวี เรือนบุรี, ครูพรทิพย์ สุวรรณเลิศ, ครูเกษวรางค์ พานประเสริฐ, ครูจิรศักดิ์ คลุมดวง และคุณหมื่น ปัญญาวงศ์ ลูกจ้างประจำ พิธีจัดขึ้น ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
จำ พิธีจัดขึ้น ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง