โครงการ English and Chinese Bridge Camp 2019
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 742 ครั้ง
 ประกาศ : 04 ตุลาคม 2562 15:58:39    
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลาง ด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English and Chinese Bridge Camp 2019) โดยมีนางสาววารี ชีวะเจริญ รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครูในการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะภาษาและวิชาชีพ มีความสามารถในการแข่งขัน การสร้างนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการใหม่ สอดรับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 นโยบาย Thailand 4.0 และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน จัดอบรมให้แก่นักศึกษาจำนวน 40 คน มี Miss. Chen Meizhu จากโรงเรียนกวดวิชา Chen House เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องเรียนภาษาจีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง