ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานประจำปีการศึกษา 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 483 ครั้ง
 ประกาศ : 18 ตุลาคม 2562 16:50:31    
17 ต.ค. 62 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีนางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน มีนายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง ควบคุมนักศึกษาฝึกงานได้ให้คำแนะนำแนวปฏิบัติ สร้างความเข้าใจ การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน และมีการแนะแนวการฝึกงานจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน จังหวัดอุดรธานี การปฐมนิเทศจัดขึ้น ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง