โครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 315 ครั้ง
 ประกาศ : 05 พฤศจิกายน 2562 09:57:24    
29 ต.ค. 62 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับคณะดำเนินงานโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง นำโดยนายอภิศักดิ์ พุทธวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และทีมงานนักวิชาการประกันสังคม ในโอกาสที่ได้มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้อง และเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้เรื่องการประกันสังคมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยาย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง