รับการประเมิน อวท. อศจ.ลำปาง ประจำปี 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 342 ครั้ง
 ประกาศ : 11 พฤศจิกายน 2562 17:48:48    
11 พ.ย. 62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำโดยนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ครูไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน์ หัวหน้างานกิจกรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 โดยมีครูมณีนุช แสนขัติ ครูที่ปรึกษา อวท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำสมาชิก อวท. เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง