พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการฯ และการแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ลำปาง
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 356 ครั้ง
 ประกาศ : 13 พฤศจิกายน 2562 16:43:57    

12 พ.ย. 62 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายจีระพงษ์ แสงวณิช ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาและครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ผลการประเมิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน องค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่, นางสาวธันยพร มาพิลอม นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง จากการนำเสนอโครงการ Mulching Spat Plate แผ่นพืชคลุมดิน และนายวุฒิชัย ก๋าเคลือบ นายกองค์การฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกองค์การฯ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นตัวแทนในการลงเลือกตั้งนายกองค์การ ระดับภาคเหนือ ต่อไป มีครูมณีนุช แสนขัติ เป็นครูที่ปรึกษา อวท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง