การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 188 ครั้ง
 ประกาศ : 30 มิถุนายน 2563 11:36:43    
29 มิ.ย. 63 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานการประชุมครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเปิดเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โอกาสนี้ได้ต้อนรับ นางสาวกัญญา ทาระนัด จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่ได้มาฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63 และต้อนรับคุณครู ดร.ทวิทย์ บัวทอง จากวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง (วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา) ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ สาขาวิชาการตลาด โดยในการจัดการประชุม วิทยาลัยได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด