ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 108 ครั้ง
 ประกาศ : 03 กรกฏาคม 2563 12:00:02    
ด้วยกองบัญชาการตำรวจสันติบาลจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สมัครได้ที่ห้ององค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563