การตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 224 ครั้ง
 ประกาศ : 15 กรกฏาคม 2563 16:54:12    
14 ก.ค. 63 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และคณะผู้บริหาร คุณครู ให้การต้อนรับนายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ในโอกาสตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 82 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง