โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 210 ครั้ง
 ประกาศ : 16 กรกฏาคม 2563 15:06:47    
15 ก.ค. 63 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้มอบหมายให้ตำรวจสันติบาลจังหวัดลำปางจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามามีส่วนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยมให้มีความจงรักภักดี เคารพเทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป มีนักศึกษาร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง