พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 194 ครั้ง
 ประกาศ : 25 กรกฏาคม 2563 10:18:11    
23 ก.ค. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง