สำนักงานวัฒนธรรมจ.ลป. เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 85 ครั้ง
 ประกาศ : 03 สิงหาคม 2563 16:42:17    
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว" ในระดับจังหวัด