อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 123 ครั้ง
 ประกาศ : 31 สิงหาคม 2563 14:57:30    
นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ปีการศึกษา 2563 มีครูที่ปรึกษาธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจในการประกอบธุรกิจ เข้ารับการอบรมในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว