มอบโล่รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 164 ครั้ง
 ประกาศ : 31 สิงหาคม 2563 15:50:43    
31 สิงหาคม 2563 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง แสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลให้แก่คณะครูที่ได้รับคัดเลือกครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 6 คน คือ ครูภักดี ศรีอรุณ สาขาวิชาการตลาด, ครูอัญจนา โพธิ์อยู่ สาขาวิชาการเลขานุการ, ครูศรัณดา ทองทาบวงศ์ ประเภทวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา, ครูนภษร จุ้ยอินทร์ ประเภทวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์, ครูณัฐรนันท์ ศรีภิรมย์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และครูกัลยกร ตุ้ยบุญมา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มีผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง (ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างเว็บไซต์ หัวข้อ News Photo)

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว