งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ครบรอบ 83 ปี
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 195 ครั้ง
 ประกาศ : 01 กันยายน 2563 16:55:20    
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ครอบรอบ 83 ปี 1 กันยายน 2563 มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณร จำนวน 84 รูป โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาร่วมพิธี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว