รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 156 ครั้ง
 ประกาศ : 10 กันยายน 2563 10:37:20    
9 ก.ย. 63 นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางร่วมติดตามรับนโยบาย โอกาสนี้ นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้กล่าวต้อนรับและรับมอบนโยบายพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 82 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว