การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ค เครื่องสำรองไฟ
 ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา    อ่าน : 297 ครั้ง
 ประกาศ : 05 พฤศจิกายน 2562 17:20:41    

- อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม