การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ แท่นตัดกระดาษ
 ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา    อ่าน : 155 ครั้ง
 ประกาศ : 17 กรกฏาคม 2563 12:34:25    

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม