แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา    อ่าน : 4,751 ครั้ง
 ประกาศ : 01 ตุลาคม 2562 16:23:02    

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ปวช กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ปวส กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 11 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

- รายละเอียดการชำระเงิน ดาวน์โหลดรายละเอียด

- การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร คลิกที่นี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

สำหรับนักศึกษา ปวช. 1   ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวช. 2   ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวช. 3   ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวส. 1   ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวส. 2   ดาวน์โหลด