แบบประเมิณตนเองสำหรับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา    อ่าน : 288 ครั้ง
 ประกาศ : 30 มิถุนายน 2563 13:34:08    

แบบประเมิณตนเองสำหรับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19