เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานภายใต้วิถีปกติใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : ข่าวประกาศ

ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2565 17:01:12

ด้วย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางภายใต้วิถีปกติใหม่
<<ดูรายละเอียดได้ที่นี่>>