054-217101

เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานภายใต้วิถีปกติใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : ข่าวประกาศ

ประกาศ 14 ธันวาคม 2565 17:51:16

ด้วย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางภายใต้วิถีปกติใหม่
<<ดูรายละเอียดได้ที่นี่>>